Kontaktmøte barnevern

Kontaktmøte med barneverntjenestene i Oslo og Akershus

Kontaktmøte ble avholdt 06.12.18.

Vi takker alle for oppmøte og deltakelse.

Presentasjonene ligger i lenke til høyre