Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


01.07.2020

Barnehager i Oslo og Viken tilbys kompetanseutvikling i arbeidet med et inkluderende barnehagemiljø

Vi har inngått et samarbeid med Høgskolen i Innlandet og kan tilby våre barnehager kompetanseutvikling som styrker deres arbeid med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing.

01.07.2020

Barnas verneombud – nytt kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken

Barnehager i Oslo og Viken inviteres til å søke om deltakelse på vårt nye tilbud om barnehagebasert kompetanseutvikling. Gjennom «Stine Sofie Barnehagepakke» skal barnehageansatte få økt kunnskap, trygghet og bedre handlingskompetanse for håndtering av tematikken vold og overgrep mot barn.

10.06.2020

Ny veileder om legemiddelhåndtering i barneverninstitusjoner

Det er avdekket flere risikomomenter ved legemiddelhåndtering i norske barneverninstitusjoner. På bakgrunn av det, har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utarbeidet en nasjonal veileder for en forsvarlig håndtering av legemiddel i barneverninstitusjonene.

10.06.2020

Resultater fra landsomfattende tilsyn med Nav-kontoret og barneverntjenesten

Fylkesmennene gjennomførte i 2019 tilsyn ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav.

27.04.2020

Webinar - lov om sosiale tjenester

Husbanken og Fylkesmannen i samarbeid om barna først

22.04.2020

Barnehager med redusert åpningstid og tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov

Kunnskapsdepartementet har presisert hva som gjelder for barnehager med redusert åpningstid og deres tilbud om oppholdstid i barnehagen til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

16.04.2020

Smittevernveileder for barnehager

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har sammen utarbeidet en smittevernveileder som skal gi råd og støtte til barnehager. Veilederen er gyldig fra 15. april og vil bli oppdatert ved behov.

02.04.2020

Våre planlagte tilsyn både utsettes og avlyses på ubestemt tid

Vi er nødt til å tilpasse tilsynsaktiviteten vår, slik at kommunene skal kunne prioritere alle ressurser til å håndtere koronasituasjonen. 

24.03.2020

Til deg som bor på barneverninstitusjon

Hvordan komme i kontakt med Fylkesmannen?

15.03.2020

Publikumsmottakene våre stenger

Som følge av koronasituasjonen stenger vi publikumsmottakene på alle tre kontorsteder fra og med mandag 16. mars kl 08:00. Vi anbefaler at du bruker digitale løsninger.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel