Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har flere lover som sikrer det offentlige innflytelse til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for dette, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


06.09.2019

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Bydeler i Oslo og kommuner i Viken kan nå søke Fylkesmannen om tilskudd for å tilby svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever.

27.08.2019

Tilsyn med barneverntjenesten og Nav-kontoret i Halden kommune

Tilsynet gjelder ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning.

21.08.2019

Tilsyn med barneverntjenesten og NAV-kontoret

Tilsynet gjelder ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning.

27.06.2019

Ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Mange unge opplever press og bekymringer i hverdagen og stadig flere ungdom rapporterer om psykiske helseplager. En egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse skal snu denne utviklingen og bidra til at unge mestrer eget liv.

27.05.2019

Informasjon om bruk av jodtabletter ved atomulykker

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk informerer om bruk av jodtabletter ved atomulykker. Til høyre finnes lenker til oppdatert og anbefalt informasjon. 

09.04.2019

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

27.03.2019

Sametinget inviterer til barnehageseminar i Oslo

Sametinget arrangerer barnehageseminar i Oslo 9. og 10. mai 2019.

27.03.2019

Hjelp som nytter

RVTS Øst inviterer til kompetanseprogrammet Hjelp som nytter i Halden kommune. Programmet går over 5 dager i perioden 9. mai til 4. juni 2019. Dato:  Tidspunkt:  9. mai 2019 08:45 - 15:30 10. mai 2019  08:45 - 15:30 21. mai 2019 08:45 - 15:30 3. juni 2019 08:45 - 15:30 4. juni 2019 08:45 - 15:30 Last ned fullstendig program og detaljert infomasjon via lenken til høyre på denne siden. Kurset er gratis.Påmelingsfrist: 17. april 2019

26.03.2019

Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2019, hvor vi setter søkelys på prioritere kommunale oppgaver som regjeringen har klare forventinger til.  

01.01.2019

Kontaktmøte barnevern

Kontaktmøte med barneverntjenestene i Oslo og Akershus

Flere nyheter Få nyhetsvarsel