Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


13.01.2020

Dialog med kommuner og bydeler om barnekonvensjonen

Fylkesmannen i Oslo og Viken tilbyr hvert år Sjumilstegdialog til noen kommuner. 

20.11.2019

Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter

Ny utlysning av tilskudd for barnehageåret 2019 2020.

20.11.2019

Barnekonvensjonen - 30 år!

Den 20. november er det et hyggelig jubileum! Det er 30 år siden barnekonvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling. Fylkesmannen jobber aktivt for at barnekonvensjonen skal inn i alle handlinger og avgjørelser som berører barn.

18.11.2019

Nettverk for barnehager med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter.

Ny utlysning om etablering av nettverk.    

18.11.2019

Barn som pårørende - nytt e-læringsprogram og invitasjon til konferanse

E-læringsprogrammet skal gi ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bedre kompetanse på oppfølging av barn som pårørende. Barn som pårørende-konferansen avholdes i Oslo 17. mars 2020

08.11.2019

Tett på!

Regjeringen la i dag fram stortingsmeldingen "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

05.11.2019

Dialog med kommunene skal sikre bedre tjenester til barn og unge i en sårbar situasjon

- Vi skal gi kommunene bedre forståelse av det viktige 0-24 samarbeidet, som går ut på å få til bedre samhandling mellom etater og fagpersoner som arbeider med utsatte barn og unge i kommunene, sier Une Borg Kjølseth fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

21.10.2019

Tilskudd - systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn  

06.09.2019

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Vi har fortsatt midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken.

27.08.2019

Tilsyn med barneverntjenesten og Nav-kontoret i Halden kommune

Tilsynet gjelder ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel