Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • Snøhetta ved morgengry
  27.02.2017

  Ny forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - høring

  Fylkesmannen i Oppland har utarbeidet et verneforslag for tidligere Hjerkinn skytefelt. Store deler foreslås vernet som en utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Dette innebærer at verneforskriften for hele nasjonalparken vil bli fornyet.

  [ Les mer ]

 • 24.02.2017

  52 millioner utbetalt i miljøtilskudd til bønder i Oppland

  Denne uka ble det utbetalt 52 072 260 kroner til bønder med drift som er viktig for kulturlandskap, biologisk mangfold og begrensning av forurensning. De regionale miljøtilskuddene går til 2863 jordbruksforetak og 86 beitelag med dyr på utmarksbeite.

  [ Les mer ]

 • 21.02.2017

  Foredrag om miljø på film

  Miljøvernavdelingen har jevnlig eksterne foredragsholdere på besøk. Temaene som blir presentert kan være av interesse for flere. Derfor blir foredragene filmet og lagt ut på nett.

  [ Les mer ]

 • Oppland plantet hele 6,1 millioner skogplanter i 2016. Bilde viser granplanter hos Skogplanter Øst på Biri.
  21.02.2017

  Mer penger til klimatiltak i skogen

  Hele 33 millioner kroner er bevilget nasjonalt over statsbudsjettet til klimatiltak i skogbruket for 2017. I 2016 fikk skogeiere i Oppland 3,8 mill. kroner fra disse tilskuddsordningene. I år er det nye muligheter.

   

  [ Les mer ]

 • 20.02.2017

  15 mill. til økt fysisk aktivitet i 38 ungdomsskoler

  38 ungdomsskoler i fylket har de siste tre årene fått til sammen 15 millioner for få elevene til å være mer aktive. Under finner du en regionvis oversikt om hvor mye hver skole har fått fra prosjektet Aktivt sinn -aktiv kropp.

  [ Les mer ]

Flere nyheter


Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger