Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • TIRSDAG 27.09.2016

  Nytt regelverk førerkort fra 1. oktober 2016

  Fra 1. oktober 2016 blir det innført nytt regelverk om krav til helse for å kunne ha førerkort. Det nye regelverket er tilpasset EU`s førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Fastlegen vil nå få en mer sentral rolle. Flere som tidligere måtte søke fylkesmannen om dispensasjon, vil nå kunne få utstedt helseattest hos fastlegen. For noen vil muligheten til å ha førerkort bortfalle etter det nye regelverket.

  [ Les mer ]

 • MANDAG 26.09.2016

  Fylkesmannens presentasjoner om kommunereform

  Fylkesmann Sigurd Tremoen har i møter siden utkastet til kommunereform ble kjent, benyttet et sett lysark. Disse er nå etterlyst av flere, og du finner dem her. Endelig brev om kommunereformen i Oppland sendes til departementet i slutten av uka.

 • Ordfører Ole Tvete Muriteigen i Sør-Fron, opptatt av de "ufrivillige små" som vi slå seg sammen med naboen - som ikke vil.
  MANDAG 26.09.2016

  Rovvilt og villrein engasjerte i Midtdalen

  Det var innleggene om villreinen contra hyttebygging og rovvilt contra husdyr som skapte høyest temperatur under regionmøtet med Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron 23.09.16. Det var også tid til en lærerik skoledialog – og innspill til Fylkesmannens utspill om kommunestruktur.

  [ Les mer ]

 • TORSDAG 22.09.2016

  Samordning av innsigelser bør bli fast ordning

  Fylkesmannen mener erfaringene fra forsøket med samordning av statlige innsigelser er gode og anbefaler videreføring som en fast ordning. De aller fleste innsigelser til planer bør kunne løses på regionalt nivå og fylkeskommunen bør innlemmes i ordningen, mener Fylkesmannen i et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  [ Les mer ]

 • TORSDAG 22.09.2016

  Engasjerte kommuner på naturmangfoldkurs!

  Fylkesmannens miljøvernavdeling har i løpet av høsten 2016 gjennomført naturmangfoldkurs for halvparten av kommunen i Oppland. Hovedfokuset var på kjennskap til naturverdier i egen kommune, økosystemperspektivet og hvordan hensynet til naturmangfold kan ivaretas i arealplanleggingen.

  [ Les mer ]

Flere nyheter