Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • 25.06.2018

  Satsene for regionale miljøtilskudd er fastsatt

  Satsene for regionale miljøtilskudd i jordbruket er fastsatt for 2018. Tilskuddene til bratt dyrka mark og spesielt til seterdrift øker betydelig. Det blir igjen gitt tilskudd for å unngå høstpløying på åkerarealer med liten og middels erosjonsrisiko i hele fylket. I tillegg innføres det tilskudd til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel.

  [ Les mer ]

 • Flomskadet potetåker på kvam
  22.06.2018

  Informasjon om erstatning for avlingssvikt

  Etter både flom og tørke i år vil mange vurdere å søke erstatning for avlingssvikt til høsten. Men meld allerede nå fra til kommunen! En del vurderer å så på nytt om veksten på kornet har feilet. Sannsynligvis vil det bli mangel på grovfôr i distriktet. Derfor er det aktuelt å så grønnfôrvekster på kornareal som går ut for å avhjelpe fôrmangel. 

  [ Les mer ]

 • Mye folk, mer trafikk til lands og lufta, mer støy - men nyttig for Norge og NATO. (Illustrajsonsfoto: Forsvaret)
  22.06.2018

  Oppland forbereder seg på NATO-besøk

  I perioden fra 25. oktober til 7. november foregår den store NATO-øvelsen Trident Juncture. I Oppland vil det i Lesja og på Dombås være om lag 2000 deltagere i øvelsen, i Lillehammer cirka 1000. Det blir også økt press på E6. Forsvaret lanserer i dag en egen nettside om øvelsen.

  [ Les mer ]

 • Stølslandskap, Vestre Slidre
  21.06.2018

  Oppland og Valdres får et nytt utvalgt kulturlandskap

  Norge får ni nye "utvalgte kulturlandskap", og ett av dem er Stølsvidda i Valdres. De utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en ordning basert på frivillig samarbeid og lokalt engasjement.

  [ Les mer ]

 • Barnehagebarn
  21.06.2018

  Vågå må ta barnehage-grep

  Fylkesmannen har hatt tilsyn med Vågå kommune og meiner kommunen må følgje opp barnehagane sine betre.

  [ Les mer ]

Flere nyheter


Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger