Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • 23.02.2018

  Ny veileder om tilleggsfôring av rein

  I mange reinbeitedistrikt og siidaandeler har tilleggsfôring av rein vært praktisert i flere år. En ny infofolder fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), om reinens fordøyelse og evne til å utnytte ulike typer tilleggsfôr, kombinerer forskning og erfaringsbasert kunnskap. 

  [ Les mer ]

 • 22.02.2018

  Søk om midler fra Klima- og miljøprogrammet 2018

  Fylkesmannen i Nordland tildeler kr 450 000 til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP) i jordbruket. Programmet omhandler de fire kategoriene klimatilpasssing, klimautslipp/karbonbinding, naturmangfold/kulturminner og forurensing.

  [ Les mer ]

 • 22.02.2018

  Tilskudd til "Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov"

  Tilskuddet er endelig publisert!

  Les regelverket nøye.

  [ Les mer ]

 • 21.02.2018

  Lærernorm for grunnskolen

  Stortinget har bestemt at det fra skoleåret 2018-2019 skal innføres en lærernorm i grunnskolen.

  [ Les mer ]

Flere nyheter