Video om utfylling av verjerekneskap

Har du framleis ikkje levert inn verjerekneskap?

Vi har laga ein video som viser korleis du kan fylle ut og levere verjerekneskap digitalt.

Video om utfylling av verjerekneskap