Avgrensa telefontid ved verjemålsseksjonen

Grunna ferieavvikling er Fylkesmannens verjemålsseksjon diverre ikkje tilgjengeleg på telefon i veke 29 og 30. Telefonane er opne som vanleg frå måndag 27.07.2020 (måndag-onsdag kl. 12.00-14.00).

Dersom du har generelle spørsmål om verjemål kan du sende ein e-post til fmvlpost@fylkesmannen.no.

For spørsmål om ei konkret sak kan du sende ei sikker melding til Fylkesmannen via våre nettsider; www.fylkesmannen.no/melding.

Du kan også sende brev til Fylkesmannen i Vestland, postboks 7310, 5020 Bergen.