Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn med verksemder med løyve på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
august 2020
19. aug - 18. des 34 - 51 Fylkesmannen v/Julie Daae Tilsyn med Sunnfjord kommune etter introduksjonslova Tilsynet vert varsla som eit stadleg tilsyn. Vi vil kome tilbake til tidspunktet for gjennomføring av intervju.
19. aug - 18. des 34 - 51 Fylkesmannen v/Julie Daae Tilsyn med Bjørnafjorden kommune etter introduksjonslova Tilsynet vert varsla som eit stadleg tilsyn. Vi vil kome tilbake til tidspunktet for gjennomføring av intervju.
Dato Arrangement
19. aug - 18. des Tilsyn med Sunnfjord kommune etter introduksjonslova
19. aug - 18. des Tilsyn med Bjørnafjorden kommune etter introduksjonslova