Tilsyn med Fjaler kommune - kommunal beredskapsplikt

Tilsynet er ein kontroll av kommunen si oppfølging av lov- og forskriftskrav knytt til samfunnstryggleik og beredskap, og vert gjennomført som systemrevisjon. Tema for tilsynet vil vere oppfølginga av pliktene i §§ 14 og 15 i sivilbeskyttelseslova og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Legg til i eigen kalender
Dato:
21. oktober 2020 09:00 - 16:00
Stad:
Fjaler kommune
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Mari Severinsen
Målgruppe:
Ordførar, rådmann, beredskapskontakt, brannsjef og sektorsjefar

Kontaktpersonar