Tilsyn med Aurland kommune - kommunal beredskapsplikt

Tilsynet er ein kontroll av kommunen si oppfølging av lov- og forskriftskrav knytt til samfunnstryggleik og beredskap, og vert gjennomført som systemrevisjon. Tema for tilsynet vil vere oppfølginga av pliktene i §§ 14 og 15 i sivilbeskyttelseslova og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Dato:
23. september 2020 - 16:00
Stad:
Aurland kommune
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Sondre Lekve Bjelle
Målgruppe:
Ordførar, rådmann, beredskapskontakt, brannsjef og sektorsjefar

Kontaktpersonar