Tilsyn med Modalen kommune om tilrettelagt tilbod i barnehage

Fylkesmannen har som oppgåve å føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova § 9 første avsnitt. Når vi gjennomfører tilsynet, skal vi ha tilgang til dokumentasjon.

Tema for tilsynet

Individuell tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne, barnehagelova § 19 g – kommunen sine vedtak, og gjennomføring av vedtak.

Det er kommunen som etter barnehagelova § 19 g skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får eit eigna tilrettelagt barnehagetilbod. Kommunen skal gjere og gjennomføre vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet, jf. barnehagelova § 19 g andre avsnitt.

Tilsynet vil bli gjennomført med ein gjennomgang av innsendt dokumentasjon, og stadleg intervju med barnehage og barnehagemyndigheit.

Dato:
18. august 2020 - 30. november 2020
Stad:
Modalen
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Line Sperre