Tilsyn med Bergen kommune – Ytre Arna skule med tema elevens utbytte av opplæringa

Tilsynet går ut på å kontrollere om Bergen kommune følgjer regelverket i opplæringslova med forskrifter. For å kontrollere dette undersøkjer vi skulens praksis ved Ytre Arna skule.

Tema for tilsynet

Temaet for tilsynet er skulens arbeid med elevens utbytte av opplæringa. Under dette temaet kontrollerer vi:

  1. Undervegsvurdering som grunnlag for tilpassa opplæring, jf. forskrift til opplæringslova § 3-11, jf. opplæringslova §§ 1-3 og 1-4 og barnekonvensjonen art. 3 og art. 12.

 

 

Dato:
22. juni 2020 - 18. desember 2020
Stad:
Ytre Arna skule
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg
Målgruppe:
Kommunen

Kontaktpersonar