Tilsyn med Aurland kommune og kommunens forsvarlege system med PPT

Tema for tilsynet er PPT sitt ansvar for å utarbeide sakkunnige vurderingar og hjelpe skulane med å utvikle kompetansen og organisasjonen.

Under dette temaet kontrollerer vi:

  • Sogn PPT sitt arbeid med å utarbeide sakkunnige vurderingar og hjelpe skulen med å utvikle kompetansen og organisasjonen for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov, jf. opplæringslova §§ 5-3, 5-4 tredje ledd, 5-6, barnekonvensjonen artikkel 3 og 12, forvaltningslova §§ 11a, 17,
  • Aurland kommunes (skuleeigars forsvarlege system) på området: opplæringslova § 13-10 andre ledd og barnekonvensjonen artikkel 12
Dato:
16. mai 2019 - 15. januar 2020
Stad:
Aurland og Sogndal
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Helge Pedersen
Målgruppe:
Kommunen

Kontaktpersonar