Søknadsfrist Tittel Målgruppe
24. jun 24. jun Tilskot til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62 Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande.
10. sep 10. sep Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Kommunar
31. okt 31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens Heimebuande personar med demens eller som er under utgreiing
Søknadsfrist Tittel
24. jun 24. jun Tilskot til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62
10. sep 10. sep Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene
31. okt 31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens