Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. sep 10. sep Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Kommunar
31. okt 31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens Heimebuande personar med demens eller som er under utgreiing
Søknadsfrist Tittel
10. sep 10. sep Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene
31. okt 31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens