Skjema og tenester

Skjema Tema Omtale
F
Fullstendigheitserklæring (Årleg erklæring om rekneskap og forvaltning av formue) Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
M
Melding om behov for verjemål Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Melding om behov for verjemål for mindreårig person Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
S
Samtykkeerklæring Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Send melding til verjemålsavdelinga hos fylkesmannen Vergemål Verjemål
Søknad om godkjenning frå fylkesmannen - samleskjema Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om verjegodtgjering Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om verjemål Vergemål Verjemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om å bli verje eller representant for eninsleg mindreårig asylsøkjar Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
V
Verjeerklæring Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Verjegodtgjersle DFØ-portalen Vergemål Verjemål
Ø
Økonomisk status for person med verje Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning