Skjema og tenester

Skjema Tema Omtale
B
Barnehage - tilretteleggingsmidlar Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å søkje om tilretteleggingsmidlar barnehage - lokale prioriteringar
K
Klage på standpunktkarakter i grunnskulen Barnehage og opplæring Grunnskule og vidaregåande opplæring
Kompetansemidler til barnehage - rapportering Barnehage og opplæring Rapportering av kompetansemidlar for barnehagar, elektronisk skjema
M
Melde frå om mobbing eller dårleg skulemiljø Barnehage og opplæring Ein trygg skuledag utan mobbing. Elektronisk skjema for å melde frå om mobbing eller dårleg skulemiljø til Fylkesmannen.
Melding frå skular i utlandet Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å sende sikker melding frå norske skular i utlandet til Fylkesmannen
S
Stadfesting tilretteleggingsmidlar for barnehageeigarar Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å stadfeste tilretteleggingsmidlar for barnehageeigarar
Symjing i barnehagar - Rapportering på tilskot Barnehage og opplæring Rapportering av tilskot for symjeopplæring i barnehagar
Symjing i barnehagar - søknad om tilskot Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for søknad om tilskot til symjeopplæring i barnehagar
V
Vidareutdanning under skuleutvikling Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring