Skjema og tenester

Skjema Tema Omtale
G
Godtgjering - registering for eksterne mottakere Annet Elektronisk skjema for registrering av mottakarar som skal ha godtgjering frå Fylkesmannen
H
Honorar til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
M
Melding frå bedrift/organisasjon til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding eller ettersending av dokument til Fylkesmannen for bedrifter eller organisasjoner
Melding frå privatperson til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding til Fylkesmannen, eller ettersending av dokument.