Dokument for kommunane


Fylkesmannen si landbruksavdeling ynskjer å bidra til at kommunane i Vestland får den informasjonen dei treng og at dokumentasjon er lett tilgjengeleg.

Publisert 08.04.2019

På denne sida finn du eit utval aktuelle dokument, sortert på tema. Me legg ut dokument frå Fylkesmannen i Vestland eller aktuell informasjon som andre offentlege aktørar ber oss om å formidla. Du må framleis finna mange av dei offentlege dokumenta direkte frå dei instansane som har ansvaret for dei.

Overordna dokument

2020:
Landbruksoppgåver til kommunane - forventningar, fullmakt og tiltaksmidlar 
Vedlegg: Tabell med tildeling av midlar per kommune 2020

Fordeling av tilskotsrammer - utvalde kulturlandskap og verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden

Miljøtiltak


SMIL og drenering:


Regionalt miljøprogram (RMP)

Jordbruk


Husdyrgjødsel

 

Autorisasjon plantevern- og smågnagarmiddel

Skogbruk


Skogfond


Ekstraordinært plantetilskudd våren 2020 – Veileder for registrering i ØKS

Landbrukskonferansen