Fellessensur for grunnskulen

Dato:
17. juni 2019 10:00 - 18:00
Stad:
Bergen, Storetveit skule
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Vestland v/Karstein Fardal
Målgruppe:
Oppnemnde sensorar i faga norsk, engelsk og matematikk

Oppnemnde sensorar pliktar å møte på fellessensuren.

Dato:
17. juni 2019 10:00 - 18:00
Stad:
Bergen, Storetveit skule
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Vestland v/Karstein Fardal
Målgruppe:
Oppnemnde sensorar i faga norsk, engelsk og matematikk

Kontaktpersonar