Fagsamling for sensorar i grunnskulen

Dato:
4. juni 2019 10:00 - 16:00
Stad:
Bergen, Bergen, Radisson Blu Royal Hotel
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Vestland v/Karstein Fardal
Målgruppe:
Oppnemnde sensorar i faga norsk, engelsk og matematikk

Obligatorisk fagsamling for oppnemnde sensorar i faga norsk, engelsk og matematikk. Føremålet er drøftingar kring årets eksamen.

Føremålet er drøftingar kring årets eksamen.

Dato:
4. juni 2019 10:00 - 16:00
Stad:
Bergen, Bergen, Radisson Blu Royal Hotel
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Vestland v/Karstein Fardal
Målgruppe:
Oppnemnde sensorar i faga norsk, engelsk og matematikk

Kontaktpersonar