Kurs og konferansar - Samfunnssikkerhet og beredskap
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2020
22. sep - 24. sep 39 Fylkesmannen i Vestland med samarbeidspartnarar Nasjonal klimaomstillingskonferanse Sogndal (Quality hotel Sogndal)
oktober 2020
20. okt - 21. okt 43 Fylkesmannen v/beredskapsseksjonen Fagsamling innan samfunnstryggleik og beredskap Voss
Kurs og konferansar - Samfunnssikkerhet og beredskap
Dato Arrangement
22. sep - 24. sep Nasjonal klimaomstillingskonferanse
20. okt - 21. okt Fagsamling innan samfunnstryggleik og beredskap