Kurs og konferansar - Miljø og klima
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2020
22. sep - 24. sep 39 Fylkesmannen i Vestland med samarbeidspartnarar Nasjonal klimaomstillingskonferanse Sogndal (Quality hotel Sogndal)
Kurs og konferansar - Miljø og klima
Dato Arrangement
22. sep - 24. sep Nasjonal klimaomstillingskonferanse