Kurs og konferansar - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2019
19. sep 38 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet 19. september 2019 Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
23. sep - 25. sep 39 Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Vestland Tvangsreglane i helselovgjevinga: samling for fylkesmannsembeta Scandic Bergen City
25. sep - 26. sep 39 Fylkesmannen i Vestland Fagdagar om sosialtenestelova Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde
oktober 2019
02. okt 40 Fylkesmannen Første grupperettleiing for legar i spesialisering Leikanger fjordhotell
02. okt - 03. okt 40 Fylkesmannen i Vestland Møte for kommunalsjefar, fagleiarar og tenesteleiarar innan rus og psykisk helse i kommunane Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen
03. okt - 04. okt 40 Fylkesmannen Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2019 Leikanger fjordhotell
29. okt 44 Fylkesmannen i Vestland Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde
november 2019
13. nov 46 Fylkesmannen i Vestland Samarbeidsmøte om bruk av tvang og makt Statens hus Bergen, Kaigaten 9
20. nov 47 Helse Førde og Fylkesmannen Fagdag om vald og overgrep mot barn Skei, Thon hotel Jølster
21. nov - 22. nov 47 Fylkesmannen i Vestland Møte for kommuneoverlegar i Hordaland og Sogn og Fjordane Scandic Ørnen, Bergen
Kurs og konferansar - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Arrangement
19. sep Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet 19. september 2019
23. sep - 25. sep Tvangsreglane i helselovgjevinga: samling for fylkesmannsembeta
25. sep - 26. sep Fagdagar om sosialtenestelova
02. okt Første grupperettleiing for legar i spesialisering
02. okt - 03. okt Møte for kommunalsjefar, fagleiarar og tenesteleiarar innan rus og psykisk helse i kommunane
03. okt - 04. okt Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2019
29. okt Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
13. nov Samarbeidsmøte om bruk av tvang og makt
20. nov Fagdag om vald og overgrep mot barn
21. nov - 22. nov Møte for kommuneoverlegar i Hordaland og Sogn og Fjordane