Kurs og konferansar - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
juni 2019
19. jun 25 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet 19.juni 2019 - AVLYST Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
august 2019
14. aug - 15. aug 33 Fylkesmannen Andre grupperettleiing LIS1-legar 2019 Quality hotell, Florø
29. aug 35 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 29. august 2019 Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
september 2019
19. sep 38 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet 19. september 2019 Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
23. sep - 25. sep 39 Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Vestland Tvangsreglane i helselovgjevinga: samling for fylkesmannsembeta Scandic Bergen City
oktober 2019
02. okt - 03. okt 40 Fylkesmannen Møte om rus og psykisk helse Scandic Ørnen, Bergen
november 2019
27. nov 48 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 27. november 2019 Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
28. nov 48 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet 28. november 2019 Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
Kurs og konferansar - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Arrangement
19. jun Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet 19.juni 2019 - AVLYST
14. aug - 15. aug Andre grupperettleiing LIS1-legar 2019
29. aug Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 29. august 2019
19. sep Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet 19. september 2019
23. sep - 25. sep Tvangsreglane i helselovgjevinga: samling for fylkesmannsembeta
02. okt - 03. okt Møte om rus og psykisk helse
27. nov Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving 27. november 2019
28. nov Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet 28. november 2019