Kurs og konferansar - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2020
29. jan - 30. jan 5 Fylkesmannen Andre grupperettleiing 2020 Florø
februar 2020
13. feb 7 Fylkesmannen i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
mars 2020
19. mar 12 Haukeland universitetssjukehus, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og Fylkesmannen Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon Bikuben kurs- og konferansesenter
Kurs og konferansar - Helse omsorg og sosialtjenester
Dato Arrangement
29. jan - 30. jan Andre grupperettleiing 2020
13. feb Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
19. mar Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon