Kurs og konferansar - Barn og foreldre
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2019
17. sep - 18. sep 38 Fylkesmannen i Vestland og Stryn kommune Læringsnettverk "Djupdykk i sakshandsaming" - samling 3 av 3 Førde
oktober 2019
16. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen i Vestland Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverka i Vestland Clarion Bergen Airport, Flesland.
november 2019
07. nov 45 Fylkesmann i Vestland, Bergen kommune og Høgskolen på Vestlandet. Barns deltaking og dokumentasjon av barnets stemme i barnevernet Høgskulen på Vestlandet (HVL) - Mimes brønn, Inndalsveien 28, 5063 Bergen
20. nov 47 Helse Førde og Fylkesmannen Fagdag om vald og overgrep mot barn Skei, Thon hotel Jølster
Kurs og konferansar - Barn og foreldre
Dato Arrangement
17. sep - 18. sep Læringsnettverk "Djupdykk i sakshandsaming" - samling 3 av 3
16. okt - 17. okt Fellessamling for barnevernleiarar og læringsnettverka i Vestland
07. nov Barns deltaking og dokumentasjon av barnets stemme i barnevernet
20. nov Fagdag om vald og overgrep mot barn