Fagsamling innan samfunnstryggleik og beredskap

Dato:
20. oktober 2020 10:30 - 21. oktober 2020 14:00
Stad:
Voss
Arrangør:
Fylkesmannen v/beredskapsseksjonen
Målgruppe:
Beredskapskontaktar i kommunane, rådmenn, ordførarar, brannsjefar og kommunehelseteneste. Regionale aktørar med beredskapsoppgåver.

Fylkesmannen inviterer til fagsamling samfunnstryggleik og beredskap på Voss 20. og 21. oktober 2020, og oppmodar om at aktuelle deltakarar held av datoane.

Konferansen er under planlegging. Program og praktisk informasjon vil bli publisert når dette er klart, og informasjon vil bli sendt til kommunane, fylkesberedskapsrådet og andre aktuelle deltakarar.

Legg til i eigen kalender
Dato:
20. oktober 2020 10:30 - 21. oktober 2020 14:00
Stad:
Voss
Arrangør:
Fylkesmannen v/beredskapsseksjonen
Målgruppe:
Beredskapskontaktar i kommunane, rådmenn, ordførarar, brannsjefar og kommunehelseteneste. Regionale aktørar med beredskapsoppgåver.

Kontaktpersonar