Nasjonal klimaomstillingskonferanse

Dato:
22. september 2020 16:00 - 24. september 2020 15:00
Stad:
Sogndal (Quality hotel Sogndal)
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland med samarbeidspartnarar
Målgruppe:
Tilsette i kommunar og andre offentlege verksemder, politikarar, forskarar, næringslivet, konsulentar og studentar.

Hald av datoen: 22. til 24. september 2020 vert den femte klimaomstillingskonferansen arrangert i Sogndal.

Som tidlegare legg vi opp til ein fagekskursjon og to dagar med innlegg og mindre sesjonar. Der tek vi opp aktuelle sider ved arbeidet med klimakutt og tilpassing til klimaendringane.

All informasjon om konferansen vil bli lagt ut på konferansenettstaden www.klimaomstilling.no.

Legg til i eigen kalender
Dato:
22. september 2020 16:00 - 24. september 2020 15:00
Stad:
Sogndal (Quality hotel Sogndal)
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland med samarbeidspartnarar
Målgruppe:
Tilsette i kommunar og andre offentlege verksemder, politikarar, forskarar, næringslivet, konsulentar og studentar.

Kontaktpersonar