Koordineringsmøte om marin forsøpling

Dato:
31. mars 2020 09:00 - 16:30
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland med samarbeidspartnarar
Målgruppe:
Frivillige, næringsliv, klynger og offentlege instansar
Kolavika, Ånuglo naturreservat. 15 tonn marint avfall fjerna i 2017.
Kolavika, Ånuglo naturreservat. 15 tonn marint avfall fjerna i 2017. (Foto: Stein Byrkjeland)

Vestlandsrådet, fylkesmannsembeta på Vestlandet og Senter for oljevern og marint miljø inviterar til koordineringsmøte om marin forsøpling 31. mars. Seminaret vert arrangert digitalt.

Tema for møtet er status på opprydding, metodar, førebygging, finansiering, handtering av avfall, ny forsking og kunnskap, innovasjon, teknologi utfordringar og potensielle løysinga.

På grunn av koronasituasjonen, vert koordineringsmøtet gjennomført heildigitalt. Lenkje til møtet vert sendt ut til påmeldte deltakarar.

 

 

Dato:
31. mars 2020 09:00 - 16:30
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland med samarbeidspartnarar
Målgruppe:
Frivillige, næringsliv, klynger og offentlege instansar