Kurs i nødnett hausten 2019

Dato:
10. september 2019 18:00 - 21:00
Stad:
Førde Sentralsjukehus, audiotoriet
Ansvarleg:
Helse Flørde
Målgruppe:
Legevaktpersonell
Påmeldingsfrist:
27.08.2019 14:00:00

Legevaktpersonell som skal delta på radiobrukarkurs i nødnett må gjennomføre obligatorisk forkurs i Nakos.

Logg inn på www.nakos.no for obligatorisk forkurs. Stadfesting på gjennomført forkurs må framvisast på kurs i nødnett - anten i elektroinsk form eller i papirform.

Helse Førde vil sende faktura til kommunane for deltaking på kurset etter namneliste.

Informasjon om deltakarkostnader og praktiske opplysingar vil du finne i skriv frå Helse Førde.

Kursleiar Norleiv Helgheim telefon 95330749.

Påmelding til kurs i nødnett 10. september 2019

Dato:
10. september 2019 18:00 - 21:00
Stad:
Førde Sentralsjukehus, audiotoriet
Ansvarleg:
Helse Flørde
Målgruppe:
Legevaktpersonell
Påmeldingsfrist:
27.08.2019 14:00:00