Læringsnettverk "Djupdykk i sakshandsaming" - samling 2 av 3

Dato:
20. mai 2019 09:30 - 21. mai 2019 15:00
Stad:
Sunnfjord Hotell, Førde
Arrangør:
Stryn kommune og Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Sakshandsamarar og tilsette i barneverntenesta
Påmeldingsfrist:
03.05.2019 23:59:00

Som ein del av regjeringa sin kompetansestrategi 2018-2024 har Fylkesmannen i Vestland etablert kommunale læringsnettverk. Dette for å legge til rette for kvalitetsutvikling på lokalt nivå. Læringsnettverket i Sogn og Fjordane har bestemt seg for å samlast kring eitt prosjekt, der Stryn kommune er vertskommune for prosjektet.

Sjå vedlagd program.

Kontakt prosjektleiar Rita Stølen Veamyhr, Stryn kommune, om de har spørsmål.

 

Dato:
20. mai 2019 09:30 - 21. mai 2019 15:00
Stad:
Sunnfjord Hotell, Førde
Arrangør:
Stryn kommune og Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Sakshandsamarar og tilsette i barneverntenesta
Påmeldingsfrist:
03.05.2019 23:59:00

Dokument

Kontaktperson i Stryn kommune