Nettundervisning om personleg verneutstyr og handhygiene

Håndhygienedagen 5. mai blir markert med nettundervisning 5. og 6. mai om covid-19, bruk av personleg verneutstyr og handhygiene i fem ulike typar arbeidsplassar. 

Korleis førebyggjer vi og kva gjer vi når smitte er påvist?

Nettundervisninga 5. og 6. mai er delt opp i fem delar, slik at dei som jobbar ved fastlegekontor, på sjukehus, i heimesjukepleia, i tannhelsetenesta eller på sjukeheimar kan følgje undervisinga som er best tilpassa sin eigen arbeidsplass.

På nettsida til Folkehelseinstituttet finn du meir informasjon om håndhygienedagen og nettundervisninga.

Under finn du lenker til dei ulike kursa.

Tema for undervisninga er bruk av personleg verneutstyr, handhygiene og andre praktiske smittevernråd knytt til covid-19. Folkehelseinstituttet legg ut opptak av undervisninga i etterkant.