"Hytteforskrifta"

Paragraf 5 om forbod mot overnatting på fritidseigedom i Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 vart i går forlenga til over påske.

Denne lyder:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Vi presiserer at:

  • forbodet gjeld berre overnatting på fritidseigedommar
  • forskrifta står på eigne bein. Verken Fylkesmannen eller kommunane har noko rolle i å kunne gje dispensasjonar eller godkjenne bruk av fritidseigedommen.