Avklaringar som gjeld opplæring og tilbod til elevar med særlege omsorgsbehov

Utdanningsdirektoratet har svart på spørsmål om opplæring og tilbod til elevar med særlege behov.

Utdanningsdirektoratet skriv mellom anna at dei barna og ungdommane som skal ha dette tilbodet både skal ha eit omsorgstilbod og eit opplæringstilbod. Dette gjeld og for elevar i vidaregåande opplæring. De finn svar frå Udir i dokumentet i høgre blokk. 

Les meir om tilboda på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.