Send sikker melding

Du kan sende en sikker melding til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ved å logge deg inn via ID-porten (MinID/BankID osv.)

E-post regnes ikke som en sikker kanal, og henvendelser som inneholder personlig eller sensitiv informasjon bør derfor ikke sendes på e-post.

 

Send sikker medling

Privatpersoner kan bruke sikkker melding for sending av brev og dokumentasjon til Fylkesmannen. Skjemaet krever innlogging med MinID, BankID e.l, og kan benyttes til å sende sensitiv informasjon.

Sikker melding (privatperson)

Sikker melding (Vergemål)

Bedrifter og organiasasjoner kan også sende sikker melding. Se også vårt skjemaarkiv hvor du kan finne egne skjema på en del fagområder.
Sikker melding (bedrift/org)

 

Lenke til våre skjemaer:  Skjemaarkiv