Fylkesmenn i Norge

Fylkesmann er tittelen både på en person og på en organisasjon. I 2019 ble flere fylkesmannsembeter sammenslått, og noen embeter dekker nå to eller tre fylker. 

Fylkesmenn oppnevnes av Kongen i statsråd for en periode for seks år av gangen. En person kan være fylkesmann i to perioder, altså tilsammen tolv år. 

 

Fylkesmann i Agder:

Stein A. Ytterdahl (født 1951) ble fylkesmann i Aust- og Vest-Agder 1. januar 2016 da Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder ble slått sammen til ett embete. Fra nyttår 2019 er navnet på embetet endret til Fylkesmannen i Agder. Ytterdahl kom fra stillingen som rådmann i Trondheim kommune. Han har tidligere vært ordfører i Farsund kommune, administrerende direktør i Boliden Odda AS, direktør for høyere utdanning ved BI og administrerende direktør i Bredero Price Norway. Ytterdahl har også hatt mange ulike verv, både som styreleder og styremedlem. Ytterdahl er utdannet sivilingeniør.

Fylkesmann i Vestland:
Lars Sponheim (født 1957) er fylkesmann i Vestland fra januar 2019. I perioden 2009–2019 var han fylkesmann i Hordaland. Sponheim var leder av partiet Venstre i 14 år og stortingsrepresentant for Hordaland. Han var nærings- og handelsminister 1997–2000 og landbruksminister i perioden 2001–2005. Sponheim er utdannet landbruksøkonom.  

Fylkesmann i Møre og Romsdal:
Else-May Botten (født 1973) ble utnevnt til fylkesmann i oktober 2018, men tiltrår embetet først i 2021 når hun går av som stortingsrepresentant. Botten ble valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet i 2009. Hun har hatt verv i Arbeiderpartiet, ulike styreverv og har også vært leder for studieforbundet AOF i Møre og Romsdal. Botten har gjennomført studier ved Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og ved Høgskolen i Vestfold. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utlyst et midlertidig embete som fylkesmann i Møre og Romsdal. Inntil videre er Rigmor Brøste (født 1965) fungerende fylkesmann. Brøste er til vanlig assisterende fylkesmann i Møre og Romsdal. 

Fylkesmann i Nordland: 
Tom Cato Karlsen (født 1974) ble fylkesmann i januar 2019. Karlsen kom fra stillingen som overlege ved Akuttmedisinsk klinikk på Nordlandssykehuset i Bodø.  Karlsen var statssekretær i Samferdselsdepartementet fra 2014 til 2017 og har også vært varaordfører i Bodø kommune i tre år. Han har hatt flere verv innen FrP. Karlsen utdannet seg som lege ved Semmelweiss University i Budapest, Ungarn. Karlsen er dessuten i ferd med å avslutte MBA-studiet (Master of Business Administration) ved Handelshøgskolen i Bodø. Karlsens yrkeserfaring er utover det politiske arbeidet knyttet til ulike legestillinger.

Fylkesmann i Innlandet:
Knut Storberget (født 1964) er fylkesmann i Innlandet fra januar 2019. Storberget var i perioden 2001–2017 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Hedmark. Han var justisminister i årene 2005–2011. Storberget er utdannet jurist og har mange års erfaring som advokat i eget og andres advokatfirma.

Fylkesmann i Oslo og Viken 
Valgerd Svarstad Haugland (født 1956) ble fylkesmann i Oslo og Akershus i januar 2011. Fra nyttår 2019 er hun fylkesmann i det sammenslåtte embetet Fylkesmannen i Oslo og Viken. Valgerd Svarstad Haugland kom fra stillingen som kirkeverge i Oslo. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus i 12 år (1993–2005) og partileder i KrF i 9 år. Haugland har vært statsråd i to perioder, barne- og familieminister i 3 år og kultur- og kirkeminister i 4 år. I tillegg til en rekke politiske toppverv har hun i nesten 10 år arbeidet i ulike lærerstillinger.

Fylkesmann i Rogaland
Bent Høie (født 1971) ble utnevnt til fylkesmann høsten 2018, men tiltrår embetet først i 2021 når han går av som stortingsrepresentant. Han var helse- og omsorgsminister i perioden oktober 2013 – januar 2018, og er fra januar 2018 helseminister. Høie har vært stortingsrepresentant for Rogaland Høyre fra 2001 og vil være det frem til oktober 2021. Høie tok grunnfag i jus ved Universitetet i Bergen og har et 2-årig studium i hotelladministrasjon. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utlyst et midlertidig embete som fylkesmann i Rogaland frem til høsten 2021. Inntil videre Magnhild Meltveit Kleppa fortsatt fylkesmann.

Fylkesmann i Trøndelag 
Frank Jenssen (født 1969) ble fylkesmann januar 2018 da Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble slått sammen til ett embete. Jenssen har sin utdanning fra Universitetet i Trondheim og har bakgrunn fra kommunal, privat og statlig sektor. Han var Høyre-stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag i perioden 2013-2017. Fylkesmannen i Trøndelag har kontorer i Steinkjer (hovedkontor), Trondheim, Røros og Snåsa.

Fylkesmann i Troms og Finnmark
Elisabeth Vik Aspaker (født 1962) ble fylkesmann i Troms i oktober 2017. Fra nyttår 2019 er hun fylkesmann i det sammenslåtte embetet Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Aspaker er født i Harstad og er utdannet lærer. Hun har vært stortingsrepresentant for Høyre i 12 år. I 2013 ble hun fiskeriminister og var en periode også europaminister. 

Fylkesmann i Vestfold og Telemark
Per Arne Olsen (født 1961) ble fylkesmann i Vestfold i 2016. Fra nyttår 2019 er han fylkesmann i det sammenslåtte embetet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Olsen var ordfører i Tønsberg fra 2003 til 2009, og stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra 2009 til 20013. Fra 2013 til 2016 var han seniorrådgiver i PR-byrået Gambit Hill+Knowlton. Olsen er utdannet på Forsvarets Høgskole. 

 

Kilder:

  • Store norske leksikon
  • Regjeringen.no
  • Wikipedia.no
  • Fylkesmannen.no