Helsesøster er nå helsesykepleier

Tittelen helsesøster ble fra årsskiftet erstattet med den kjønnsnøytrale tittelen helsesykepleier.

Hensikten er å ha en kjønnsnøytral tittel som blant annet gir assosiasjon til fagkompetansen, er gjenkjennelig, og som vil kunne bidra til å rekruttere flere menn inn i yrket. Helsedirektoratet håper også at det vil senke terskelen for unge gutter for å søke helsehjelp.

Les mer på Helsedirektoratet sine nettsider.