Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Koronaviruset (covid 19)


Råd og informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Klikk her for å finne flere lenker og informasjon. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

ONSDAG 15.04.2020 08.00, SIST ENDRA 03.12.2020 09.16

Både Folkehelseinstituttet og helsenorge.no har konkrete råd om koronaviruset.
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Folkehelseinstituttets informasjonstelefon på 815 55 015. Folkehelseinstituttets nettsider har informasjon om når telefonen er betjent.

Har du behov for helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmannen er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter. Vi formidler informasjon fra Helsedirektoratet til kommunene, og vi melder innspill og spørsmål fra kommunene tilbake til sentrale styresmakter. Vi holder også tett kontakt med de regionale helseforetakene og andre relevante aktører.

Fylkesmennene følger opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplaner, og yter bistand ved behov. 

Endringer i driften også hos fylkesmennene

Fylkesmennene gjør endringer i driften for å redusere risikoen for smitte. Reiseaktivitet avgrenses, og kurs, konferanser og samlinger kan bli avlyst eller de kan bli gjennomført på en alternativ måte.