Vealøs naturreservat

Vealøs naturreservat har verdi både som hekke- og oppvekstområde for sjøfugler, og som rasteplass for sjøfugler og andre vannfugler på trekk.

Last ned PDF med mer informasjon om Vealøs naturreservat