Løvøya naturreservat

Varmekjær og frodig edelløvskog, hule eiketrær, en stupbratt fjellvegg, nasjonalt sjeldne og utrydningstruede insekter og en sjelden rovfugl. Løvøya naturreservat har mye å by på.

Last ned PDF med mer informasjon om Løvøya naturreservat