Frebergsvik naturreservat

Frebergsvik naturreservat er en frodig og variert edelløvskog. I reservatet finner vi den sjeldne vegetasjonstypen snelle-askeskog.

Last ned PDF med mer informasjon om Frebergsvik naturreservat