Falkenstendammen dyrefredningsområde

Falkenstendammen er levested for flere nasjonalt sjeldne og truede dyrearter, spesielt vannfugler og insekter.

Last ned PDF med mer informasjon om Falkenstendammen dyrefredningsområde