Bueskjær biotopvernområde

Bueskjær er en viktig hekkeplass for sjøfugler, og særlig for hettemåker og makrellterner.

Last ned PDF med mer informasjon om Bueskjær biotopvernområde