Tilrår vern av naturreservat i Drangedal kommune

Gamle trær i Gjeskefjell gjer mikrohabitat for insekter, sopp og andre organismer.
Gamle trær i Gjeskefjell gjer mikrohabitat for insekter, sopp og andre organismer. (Foto: Øyvind Gammelmo)

Fylkesmannen tilrår vern av tre nye naturreservat og to utvidingar av eksisterande reservat i Drangedal kommune.

Dette gjeld følgande område: 

- Søndre Gjeskefjell naturreservat
- Ørnehallen naturreservat
- Østeråfjellet naturreservat
- Utvidelse av Navassfjell naturreservat
- Utvidelse av Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat

Verneforslaget for desse områda har vore på sentral og lokal høyring i perioden 19. mai 2020 til 15. juli 2020.


I eigen lenkeboks finn du eit tekstdokument for kvart område som samanfattar verneprosessen og trekker konklusjonane, forslag til verneforskriftar og vernekart. 

Navassfjells sydvestre side sett frå Napanutane. Navasstjern og Navatn i forgrunnen.

Navassfjells sydvestre side sett frå Napanutane. Navasstjern og Navatn i forgrunnen. (Foto: Arne Heggland)

 

Utsikt mot Ørnehallen

Utsikt mot Ørnehallen (Foto: Stefan Olberg)