Fylkesmannen tilrår oppretting av Grøum naturreservat

Bøkeskogen på Grøum
Bøkeskogen på Grøum (Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark)

Fylkesmannen tilrår oppretting av naturreservat for bøkeskog på Grøum i Tønsberg kommune.

Oppretting av Grøum naturreservat i Tønsberg kommune skjer i eit område med stor forekomst av bøkeskog. Eit framlegg om oppretting av naturreservatet har vore på høyring, og Fylkesmannen tilrår at naturreservatet vert oppretta i tråd med tilbodet frå grunneigarane. 

Området som foreslås vernet er:

Navn

Kommune

Areal

Verneverdi

Grøum

Tønsberg

Ca. 79 dekar

Regionalt viktig (**)