Frivillig skogvern

Urdeknuten i Skien/Drangedal. Hul eik med rødmull. Foto: J.G. Brynjulvsrud
Urdeknuten i Skien/Drangedal. Hul eik med rødmull. Foto: J.G. Brynjulvsrud

Hovedmålet med å verne natur er å ta vare på hele variasjonen av naturtyper og landskap i Norge.

Konfliktnivået er vesentlig redusert etter innføring av frivillig skogvern. Gjennom frivillig vern-prosesser er det utvikla samarbeidsformer og gjensidige tillitsforhold mellom berørte parter i skogeiersamvirket og miljøvernforvaltninga

 


14.07.2020

Røsaker naturreservat i Skien

Skien kommune fekk sitt 18. naturreservat 23. juni 2020

10.07.2020

Sandvik naturreservat i Fyresdal

Fyresdal kommune fekk sitt niande naturreservat 23. juni 2020

23.06.2020

Åtte nye skogområde er verna i Vestfold og Telemark

Regjeringa verna i dag 23. juni 30 skogområde ved frivillig vern av privateigd skog, med til saman ca. 51 km2 nytt verneareal. Det er no verna om lag 5 % av all skog og 3,8 % av den produktive skogen i Noreg.

12.06.2020

Start av frivillig skogvern for 13 område

Melding om start av verneplanprosess for nye område for frivillig vern av skog i kommunane Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Midt-Telemark, Notodden, Porsgrunn, Seljord, Tinn og Tokke

29.04.2020

Oppstart av verneplanprosess for Grøum i Tønsberg kommune

Fylkesmannen varslar at det er starta opp verneplanarbeid for Grøum i Tønsberg kommune. Området er aktuelt å utrede for vern som naturreservat med hjemmel i naturmangfoldloven.

13.03.2020

Frivillig skogvern - Ny tilrådning

Tilrådning om vern av fire nye naturreservater i fylket. Områdene ligger i Skien, Hjartdal, Tinn og Notodden, sistnevnte går og inn i Viken. 

09.03.2020

Tilrådning om vern av et skogområde i Sandefjord

Fylkesmannen tilrår til Miljødirektoratet utvidelse av Flisefyr-Hidalen naturreservat i Sandefjord kommune.  

24.01.2020

Ny verneplanprosess

Fylkesmannen varsler oppstart av verneplanarbeid for fem områder som er aktuelle for vern etter naturmangfoldloven i Drangedal kommune.

20.12.2019

To nye skogområder vernet

Regjeringen vernet i dag 20. desember, 46 nye skogområder. Smokkstadlia i Larvik og Lysthuskollen i Notodden er to av de.

06.12.2019

Sju nye naturreservat i Telemark

Regjeringa verna i dag, 6. desember, 28 nye skogområde som naturreservat. 

Fleire nyhende