Brattefjell - Vindeggen landskapsvernområde

Logo - Landskapsvernområde
Logo - Landskapsvernområde

Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde med dyrelivfredning vart oppretta i 2000. Vedtaket gjeld eit område på 381,9 km2 i kommunane Hjartdal, Seljord, Vinje og Tinn i Telemark. 

Fagleg godkjenning av forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde er gitt av Direktoratet for naturforvaltning i brev datert 05.10.2010.

Norges nasjonalparker og store landskapsvernområde blir forvalta gjennom lokale/regionale styrer som har sin eiga webportal der ein også kan klikke seg inn på dei forskjellige nasjonalparkane og landskapsvernområda i Noreg.

Brattefjell-Vindeggen med eiga heimeside

 

På desse sidene er det mogleg å laste ned aktuelle forvaltningsdokument, informasjon om forvaltningsstyresmakta, verneområdet, kontaktinformasjon og elles løypande nyhende.

Frå nå av vil møteinnkalling, saklister og møteprotokoller bli lasta opp her. Det vil vere link til nettsidene på Fylkesmannen sine nettsider. I tillegg vil det kome link på sidene til Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje kommunar samt Telemark Fylkeskommune.