Utvidet kvote for lisensfelling av ulv

Rovviltnemda i region 2 har utvidet lisensfellingskvoten for regionen med to ulv. 

På bakgrunn av utvidet lisensfellingsperiode for ulv til 31. mai og fylt kvote i rovviltregion 2 (gjelder for fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud) har rovviltnemnda utvidet lisensfellingskvoten for regionen med to ulv.

 

Lenke til vedtaksbrevet ligger i menyen til høyre.

Lenke til Rovviltnemdas egen hjemmeside  og mer informasjon om saken ligger og i menyen til høyre.