Status for gaupejakta 2020

Gaupe. Foto: Lars Gangås
Gaupe. Foto: Lars Gangås

Oversikt pr 11. mars kl 10.30.
Etter ekstra tildeling fra reservekvoten 3. mars, 
 - Ett dyr i hvert av jaktområde 2 og 3. 
Disse to dyrene er felt og jakta er stoppet.

Kvotejakta er i perioden 1. februar til og med 31. mars.

Etter en vurdering av bestandsituasjonen og status på felte dyr og kjønn på disse har sekretariatet i samråd med lederen i Rovviltnemnda besluttet tildeling av dyr fra reservekvoten. Tildelingen er gjort etter dialog med de andre Fylkesmennene i regionen. 

Det tildeles ett dyr til jaktområde 2 og ett dyr til jaktområde 3. Det åpnes for jakt igjen fra 3. mars kl 12.00. Vi minner om plikten til å registrere seg for sms-varsling på rovviltvarsling.fylkesmannen.no. Kvotetelefonene blir oppdatert ila. dagen. Avgrensning av jaktområdene og øvrige vilkår er som tidligere.

 

Oversikt for jaktområdene i Vestfold og Telemark.
Informasjon om jaktområdene I og IV ligger under tabellen.

Dato for
felte dyr

Jaktområde II

JAKTA ER STOPPET

   - Ingen dyr igjen av kvote på 4 dyr hvorav maksimalt 1 voksen hunn

Tidligere Vestfold fylke, østlige deler av tidligere Telemark fylke, Kongsberg kommune, kommunene Øvre Eiker og Drammen sør for Drammens-vassdraget i Buskerud

Lenke til kart finner du i menyen til høyre.

Jaktområde III

JAKTA ER STOPPET

   
- Ingen dyr igjen av kvote på 7 dyr hvorav maksimalt 2 voksne hunner

Resten av Telemark og tidligere Aust-Agder fylke med unntak av beiteprioritert område

Lenke til kart finner du i menyen til høyre.
8.des 2019   Årsunge - hann på 10,8 kg påkjørt i Kviteseid
1.feb Voksen hanngaupe på 21,3 kg felt i Vivestad, Larvik  
1. feb Voksen hanngaupe på 21 kg tatt i bås, Larvik kommune   
1. feb   Voksen hanngaupe på 20,5 kg felt i Drangedal
2. feb Voksen hanngaupe på 18,1 kg felt i Tinn  
4. feb   Voksen hanngaupe på 18,5 kg felt i Åmli
5. feb   Voksen hanngaupe på 21,1 kg felt i Kviteseid
6. feb   Voksen hanngaupe på 19,2 kg felt i Kviteseid
11. feb   Voksen hanngaupe på 17,8 kg felt i Vinje
3. mars Voksen hunngaupe på 16,4 kg  felt i Kongsberg   
8. mars   Voksen hunngaupe på 15,1 kg felt i Kviteseid

 

Informasjon om jaktområdene som ligger utenfor Vestfold og Telemark: 

- JAKTA STOPPET i Jaktområde I: Tidligere Buskerud fylke med unntak av Kongsberg og Øvre Eiker og Drammen sør for Drammensvassdraget – 1 dyr igjen av en kvote på 6 dyr hvorav maksimalt 2 voksne hunner hvorav 2 voksen hunn er felt.

1. feb: Voksen hanngaupe på 19 kg felt i Nore og Uvdal
1. feb: Voksen hunngaupe på 14 kg felt i Ål
2. feb: Voksen hanngaupe på 22,5 kg felt i Flå
2. feb: Voksen hanngaupe på 20 kg felt på Ringerike
3. feb: Voksen hanngaupe på 21 kg felt i Nesbyen
4. feb: Voksen hunngaupe på 15,2 kg felt i Veggli, Rollag
                          

- Jaktområde IV: Beiteprioritert område i Aust-Agder (Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand) – kvotefri jakt. 

4. feb: Voksen hunngaupe på 15.6 kg felt i Bygland kommune
19. feb: Voksen hanngaupe på 19,5 kg felt i Bygland kommune