Rovviltnemnda i region 2

I Norge forvaltes rovdyr i åtte regioner. Fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud utgjør region 2.

Miljødirektoratet har plukket ut fylkesmannsembeter som er sekretariat for den enkelte rovviltnemnd. I forvaltningsregion 2 er det Fylkesmannen i Oslo og Viken som har sekretariats-ansvaret, den skal drifte rovviltnemnden og ha en faglig rådgivingsfunksjon.

Forvaltningen skal skje i tett samarbeid med øvrige Fylkesmenn innen regionen. For region 2 omfatter dette også Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Agder.

Rovviltnemnda har egen hjemmeside.

Her kan du lese mer om nemnda, forvaltningsplaner, møteinnkallinger og møteprotokoller med mer.