Lisensfelling av jerv i rovviltregion 2

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt kvote for lisensfelling av jerv i 2019/2020.

Kvota er på to dyr og gjøres gjeldende for hele regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder).

 

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29 og rovviltforskriften § 18. En eventuell klage skal framsettes for Rovviltnemnda i region 2, jamfør forvaltningsloven § 32.

 

Lenke til vedtaket ligger i menyen til høyre.