Årsmelding skogbruket i Vestfold og Telemark

Vedlagt følgjer årsmeldinga for 2019:

Årsmeldinga finn du her.