Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark 2019 – 2022

Regionalt næringsprogram for landbruket er utarbeidet for perioden 2019–2022 for det nye fylket Vestfold og Telemark.

Dokumentet gir en kort innføring i status for landbruket med tilhørende næringer i regionen. Det viktigste formålet med det regionale næringsprogrammet er å peke på muligheter og sette mål for videre utvikling og satsing. Det regionale næringsprogrammet har en medfølgende handlingsplan som utarbeides årlig. Handlingsplanen peker på konkrete strategier og tiltak for å nå målene i det regionale næringsprogrammet. Det er valgt å ha årlige handlingsplaner for å kunne være så presise og fleksible som mulig.

Næringsprogrammet er utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannsembetene, fylkeskommunene, Innovasjon Norge og faglagene i landbruket. Og har vært til politisk behandling i både Vestfold og Telemark fylkeskommuner.